ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ελλάδα Συνεντεύξεις

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΝΩΜΗ

Ο ρόλος των Μαθηματικών στην ζωή των ανθρώπων;

 

Ο ρόλος των μαθηματικών είναι πολύ ισχυρό στοιχείο σε ότι αφορά τη πρακτικότητα στη ζωή.

Τα μαθηματικά συμβάλλουν στο να πετυχαίνει ο άνθρωπος τους στόχους του, να μη σκέφτεται μονόπλευρα, να είναι ευέλικτος και να αποκτά αυτοπεποίθηση.

 

Πως ασχοληθήκατε με τα  Μαθηματικά

Ασχολήθηκα με τα μαθηματικά εξαιτίας της μαγείας των θετικών αποτελεσμάτων και της νομοτέλειας της φύσης οπού τα ίδια δεδομένα στις ίδιες συνθήκες οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα. Με τα μαθηματικά εάν κάνεις τα ενδεδειγμένα για κάθε περίπτωση έχεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με τα μαθηματικά αισθάνεσαι ασφάλεια και σιγουριά για την επιτυχία.

 

Ως  Διευθύντρια  του μεγαλυτέρου  φροντιστηριακού οργανισμού  «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ» τι πιστεύετε ότι προσφέρει  ο  Οργανισμός «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ» στην Ελληνική εκπαίδευση;

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή να είμαι διευθύντρια του μεγαλύτερου φροντιστηριακού οργανισμού στην Ελλάδα στη μονάδα της Καβάλας. Τα φροντιστήριά μας σε 58 μέρη της Ελλάδας προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, εκπληκτικά διαμορφωμένους χώρους με πολύ προσιτά δίδακτρα. Ο οργανισμός μας σέβεται το μαθητή, του δίνει κίνητρα για μάθηση από τη πρώτη κιόλας μέρα, το στοχοθετεί και σέβεται το μαθησιακό του προφίλ. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των μαθητών μας εκπονούνται από τη πολυάριθμη ακαδημαϊκή μας ομάδα που εδρεύει στη κεντρική υπηρεσία, διδάσκονται ενιαία σε όλες τις μονάδες μαςκαι σφραγίζουν τη ποιότητα των υπηρεσιών μας και οι επιτυχίες των παιδιών μας τα 30 χρόνια λειτουργίας των φροντιστηρίων μας είναι η δύναμή μας να συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας.

Ποιες επιστήμες  και τέχνες  επηρέασαν τα Μαθηματικά;

Τα μαθηματικά όχι απλά επηρέασαν αλλά είναι η γενεσιουργός αιτία τεχνολογικών και επιστημονικών ‘θαυμάτων’.  Επίσης έχουν επηρεάσει και υπάρχουν εφαρμογές τους στην Φιλοσοφία, στην Αστρονομία, στην Ιατρική, στην Αρχιτεκτονική, στη Βιολογία, στη Ψυχολογία κ.α. Φυσικά έχουν επηρεαστεί και οι τέχνες από το θαυμαστό κόσμο των μαθηματικών όπως η μουσική, η γλυπτική και η ζωγραφική. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο εικαστικός  καλλιτέχνης  Εscherπου αφιέρωσε τη τέχνη του στην απεικόνιση του αδύνατου, ο Ντα Βιντi στα πολύεδρα στην ‘De divinaproportione’κ.ά.

Τα Μαθηματικά  έχουν  στόχο  την λογική η το συναίσθημα;

Βασικά τη λογική,  τα ερεθίσματα της οποίας επηρεάζουν τα συναισθήματα. Η αποτυχία συνδεδεμένη με τη λογική οδηγεί στη νέα προσπάθεια. Μια καταστροφή συνδεδεμένη με την λογική αποκλείει την αποτυχία ή τη νέα καταστροφή στη νέα προσπάθεια.

-Το  ιντερνέτ επηρεάζει την εκπαίδευση;

Το ιντερνέτ  μπορεί να επηρεάσει και θετικά και αρνητικά την εκπαίδευση. Θετικά, καθώς οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση στη γνώση. Αρνητικά καθώς μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε περιθωριακές δράσεις και σε σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν από μικρή ηλικία στη χρήση του ίντερνετ για να προστατευθούν από την αλόγιστη χρήση του και να διατηρηθούν ισορροπίες.

Η  Ελληνική παιδεία τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να  είναι αποτελεσματική και λειτουργική;

Αρχικά, η Ελληνική παιδεία έχει ανάγκη από εκπαιδευτικούς με γνώσεις και σεβασμό στην αποστολή τους.

Επίσης, πρέπει να υπάρξει οικογενειακή ενθάρρυνση στον κοπιώδη δρόμο της μάθησης. Επιπλέον , υπάρχει ανάγκη οι μαθητές να διδάσκονται σε αξιοπρεπείς χώρους για τη συντήρηση των οποίων να ενδιαφέρονται όλοι.

Τέλος, χρειάζεται  σταθερότητα στα προγράμματα γνώσης με βελτιώσεις, προσθέσεις, αφαιρέσεις, όχι όμως ριζικές ανατροπές που αποσυντονίζουν διδάσκοντες, διδασκόμενους και υποψήφιους για το επάγγελμα του διδάσκοντος. Ειδικά για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές, είναι σημαντικό να παράγουν προσωπικό που θα βρίσκει δουλειά και όχι ανεργία. Έτσι, οι νέοι μακριά από διχαστικές δράσεις να παραδίδονται πιστοί υπηρέτες της κοινωνίας.

-Το φροντιστήριο το  χρειάζεται ένας καλός μαθητής  η  ένας  κακός  μαθητής;

Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με τους στόχους του κάθε μαθητή. Ο καλός μαθητής, ακολουθώντας ένα οργανωμένο πρόγραμμα φροντιστηριακής εκπαίδευσης καταφέρνει να γίνει άριστος και να συμμετέχει ακόμα και σε δράσεις πρωταθλητισμού.

Από την άλλη πλευρά, ο λεγόμενος ‘’κακός’’ μαθητής, χωρίς να αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό αυτό σαν καθοριστικό στοιχείο του μαθητή, καθώς κάποιοι παράγοντες τον έκαναν «κακό» , έχει ανάγκη από το φροντιστήριο για να καλύψει τις αδυναμίες του, να πιστέψει στις δυνατότητές του και να αναδείξει τον εαυτό του και τη ταυτότητά του.

9 Ποια  εκπαιδευτική  μέθοδο  επιλεγεί   ο Οργανισμός «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ»

Ο οργανισμός ‘ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ΄ σέβεται το μαθητή και στοχεύει στην ανάδειξη της προσωπικότητάς του και των ταλέντων του. Ο μαθητής  στοχοθετείται  και έχει όλη την υποστήριξη να γίνει το καλύτερο που μπορεί. Για αυτό το λόγο ο οργανισμός  μεριμνεί ιδιαίτερα για το εργασιακό μέλλον  και τον επαγγελματικό του προσανατολισμό του κάθε μαθητή.

Ο Οργανισμός «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ» ποιες υπηρεσίες  προσφέρει στους μαθητές;

Στα φροντιστήριά μας παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

1) Κέντρα μελέτης για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου όπου τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν μόνα τους με την επίβλεψη καταρτισμένων καθηγητών και να συνεργάζονται με τα άλλα παιδιά, ενισχύοντας την ομαδικότητα. Έτσι, απαλλάσσονται οι  γονείς από την ευθύνη της επιμέλειας των μαθημάτων των παιδιών τους. Έτσι οι γονείς μπορούν να περάσουν πιο ποιοτικό και οικογενειακό χρόνο με τα παιδιά τους.

2) ΜΕ την λέσχη αριστείας, καθιερώνει προγράμματα υψηλών απαιτήσεων για τους αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Δημοτικού.

3) Ολιγομελή τμήματα Λυκείου με το επιτυχημένο σύστημα ‘μάθημα στο τραπέζι’ που βοηθάει τα παιδιά να αισθάνονται πιο οικεία και ασφαλή στο μάθημα.

4)Υπάρχει ακαδημαϊκή ομάδα που επιμελείται τα διαγωνίσματα και το υλικό που διδάσκουμε στους μαθητές μας

5) Φύλλα εργασίας που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε την πρόοδο των μαθητών μας

6) Σύμβουλος καθηγητής που παρακολουθεί την εκπαιδευτική πορεία του κάθε μαθητή μας και τον βοηθά στη δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος μελέτης.

7) Εκδηλώσεις ανάδειξης ταλέντων

8) Προσομοίωση εξετάσεων καθώς τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν σε κοινά θέματα με παιδιά από όλη την Ελλάδα σε συνθήκες πανελλαδικών εξετάσεων

9) Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές Λυκείου, τεστ μαθησιακού προφίλ σε μαθητές Γυμνασίου και τεστ ανάδειξης ταλέντων σε μαθητές Δημοτικού

10) Έπαθλα και υποτροφίες σε πρωτεύσαντες

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *