ALFA BANK: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017

Ελλάδα Οικονομία

Αποτελέσματα Έτους 2017: Κέρδη μετά από φόρους1 Ευρώ 89,5 εκατ.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

«Το έτος 2017 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την Alpha Bank, καθώς τα ετήσια αποτελέσματα παρουσίασαν περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τομείς. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκαν, η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε, ενώ επετεύχθη περαιτέρω περιορισμός του κόστους. Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρετήσεως των Πελατών μας, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική τραπεζική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση, παράλληλα με τις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Καταστημάτων. Κατά το 2017, συνεχίσαμε να στηρίζουμε την Ελληνική Οικονομία, καθώς οι εκταμιεύσεις δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 δισ. Παράλληλα, με σκοπό την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού, η Τράπεζα προέβη σε σειρά αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών, τις οποίες εφήρμοσε επιτυχώς. Στη Ρουμανία ολοκληρώθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων άνω των Ευρώ 400 εκατ., ενώ στην Ελλάδα η Τράπεζα συνήψε οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων Λιανικής ύψους Ευρώ 3,7 δισ., με θετική επίπτωση επί 1 Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κύριες Εξελίξεις – Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 9,2 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της εκτιμωμένης επιπτώσεως ύψους Ευρώ 1,1 δισ. από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9, βάσει των μεταβατικών διατάξεων για το 2018, ο Δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 18,3%. – Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 2,6 δισ. σε ετήσια βάση και Ευρώ 1,8 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2017. – Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,9 δισ. σε ετήσια βάση και Ευρώ 1 δισ. το δ΄ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 σε Ευρώ 34,9 δισ. – Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 8,2 δισ. σε ετήσια βάση. Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε σε Ευρώ 7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 έναντι Ευρώ 13,2 δισ. τον Δεκέμβριο του 2016. – Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του Ισολογισμού και ανήλθε σε Ευρώ 1,2 δισ. – Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 47,6% το 2017 έναντι 48,2% το 2016, επίδοση που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας. – Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 1 δισ., μειωμένες κατά 13,9% σε ετήσια βάση και αντιστοιχούν σε 172 μονάδες βάσεως, έναντι 191 μονάδων βάσεως το 2016. – Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν το 2017 σε Ευρώ 89,5 εκατ., έναντι Ευρώ 19,5 εκατ. το 2016. Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε Ευρώ 21,1 εκατ. – Τον Μάρτιο 2018, η Alpha Bank προχώρησε στη σύναψη οριστικής συμφωνίας για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετουμένων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής συνολικού υπολοίπου Ευρώ 3,7 δισ.

2

των κεφαλαιακών δεικτών. Οι εν λόγω συναλλαγές αναδεικνύουν την προσήλωση του Ομίλου στην εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου του και στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού μας σχεδίου. Κατά το έτος 2018, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, καθώς και για την πλήρη εξάλειψη του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας, την αύξηση των εσόδων που δεν προέρχονται από

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *