ΧΡΟΝΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οικονομία Πολιτική

Χρονιά Σημαντικών Εξελίξεων για την Τράπεζα Πειραιώς

 

Επίτευξη Στόχων NPE και NPL, Ενίσχυση Kάλυψης από Προβλέψεις

 • Μείωση NPE κατά €3,0 δισ., NPL κατά €3,7 δισ. σε ετήσια βάση
 • Δείκτες κάλυψης στο 52% (ΝPE) και 83% (NPL) αντιστοίχως μετά την πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΠ 9
 • Εννέα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης NPE/NPL
 • Σε εξέλιξη πρωτοβουλίες μη οργανικών λύσεων μείωσης ρίσκου του ισολογισμού

 

Βελτίωση του Προφίλ Ρευστότητας και Διαφοροποίηση των Πηγών Χρηματοδότησης

 • Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα €2,7 δισ. το 2ο εξάμ.2017 στα €41 δισ.
 • Μείωση της χρηματοδότησης ELA <€2δισ. σήμερα. Σε τροχιά απεξάρτησης μέχρι το 3ο τρίμ. 2018
 • Σημαντική βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα

 

Εντατικοποίηση των Ενεργειών Μείωσης Κόστους και Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας

 • Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 6% ετησίως στην Ελλάδα
 • Βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52% στην Ελλάδα
 • Κέρδη προ φόρων & προβλέψεων αυξημένα κατά 8% ετησίως στην Ελλάδα

 

Διατήρηση Ισχυρής Κεφαλαιακής Βάσης

 • Δείκτης CET-1 στο 15,4% (IFRS9 1 Ιαν.18 pro-forma για αποεπενδύσεις)
 • Δείκτης CET-1 υψηλότερα συνολικής κεφαλαιακής απαίτησης SREP

 

Ενδυνάμωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και Νέα Εκτελεστική Ομάδα

 • Συνεχής προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης
 • Ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Μετασχηματισμός της εταιρικής κουλτούρας, με βάση την υπευθυνότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια
 • Νέα διοικητική δομή

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

 

Γραφείο Τύπου

Κεντρικά Γραφεία Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα

Τ: +30 210 333 5000, F: +30 210 333 5265

E-mail: PressOffice@piraeusbank.gr

www.piraeusbankgroup.com

 

MESSAGE CONFIDENTIALITY AND SECURITY NOTICE

=========================================

This message and/or its attachments may contain confidential and privileged information and is intended for the named person or entity to which it is addressed. Any use, copying or distribution of this information by anyone other than the intended recipient(s) is prohibited by law. If you receive this in error, please immediately delete it from your system and notify the sender.

The contents of this message contain personal opinions of the sender, which are not the official views of Piraeus Bank nor do they consist a provision of financial or advisory services unless expressly stated otherwise. This message is not a solicitation and/or an offer or acceptance of any proposal in relation to any contract or transaction unless expressly otherwise indicated in the message itself.

The Internet is not a secure or error-free environment, and Piraeus Bank does not accept liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission.

 

2 συνημμένα

Κάντε κλικ εδώ για Απάντηση ή Προώθηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *