ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία Πολιτική
Πίνακας Α3: Χρηματοδότηση και Καταθέσεις στην Ελληνική Οικονομία (εγχώρια ΝΧΙ εκτός της ΤτΕ)
Χρηματοδότηση (κάτοικοι εσωτερικού) Καταθέσεις (κάτοικοι εσωτερικού) Δημοσίευση: 27/2/2018
Γενικό Σύνολο (υπόλοιπα) § Τον Ιανουάριο (2018) το γενικό σύνολο της χρηματοδότησης (κάτοικοι εσωτερικού) διαμορφώθηκε στα €201,2 δις (12/2017: €202,5 δις και 1/2017: €211,9 δις). Το αντίστοιχο μέγεθος για τις καταθέσεις ήταν €139,1 δις (12/2017: €137,8 δις και 1/2017: €130,9 δις).
Γενική Κυβέρνηση (υπόλοιπα) § Τον Ιανουάριο (2018) η χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα €18,8 δις (12/2017: €18,9 δις και 1/2017: €18,4 δις). Το αντίστοιχο μέγεθος για τις καταθέσεις ήταν €14,4 δις (12/2017: €11,5 δις και 1/2017: €11,1 δις).
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (υπόλοιπα) § Τον Ιανουάριο (2018) η χρηματοδότηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στα €88,1 δις (12/2017: €88,9 δις και 1/2017: €93,8 δις). Το αντίστοιχο μέγεθος για τις καταθέσεις ήταν €22,0 δις (12/2017: €22,4 δις και 1/2017: €20,0 δις).
Νοικοκυριά (υπόλοιπα) § Τον Ιανουάριο (2018) η χρηματοδότηση των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στα €81,6 δις (12/2017: €81,9 δις και 1/2017: €86,7 δις). Το αντίστοιχο μέγεθος για τις καταθέσεις ήταν €102,7 δις (12/2017: €103,9 δις και 1/2017: €99,7 δις).

 

Σημείωση: από τον Δεκέμβριο 2016 το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων δεν λογίζεται ως ΝΧΙ και οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ μεταφέρονται στη Γεν. Κυβερν.

Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) Eurobank Research. Επόμενη Δημοσίευση: 27/3/2018

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *