Τετάρτη, Οκτώβριος 20, 2021

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ:ΚΕΠ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ρεπορτάζ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΚΕΠ : Εξυπηρέτηση πολιτών με φυσική παρουσία
Κατόπιν έκδοσης της ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 σχετικά με τα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CONID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00” και την έκδοση της υπ’αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /167/13250/28.6.2021 (ΑΔΑ 6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, σας ενημερώνουμε ότι:
Η παράγραφος 4 της εγκυκλίου της υπηρεσίας μας ΔΥΜΣ/Φ5/17/21101/25-6-2021 σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ από 28/6/2021 τροποποιείται ως ακολούθως:
4. Πολίτες οι οποίοι προσέρχονται στα ΚΕΠ χωρίς ραντεβού, εξυπηρετούνται για το σύνολο των διαδικασιών οι οποίες διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ. Η είσοδος εντός των ΚΕΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα μέτρα προστασίας με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, οι οποίοι προβαίνουν στις κατά την κρίση τους απαιτούμενες ενέργειες, με βάση τις χωρικές συνθήκες εκάστου ΚΕΠ, για τη διασπορά των πολιτών που βρίσκονται σε αναμονή, ώστε να μην υπάρχει παρατεταμένος συγχρωτισμός τόσο μεταξύ τους, όσο και στις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *