ΖΑΚ ΝΤΕΡΙΝΤΑ : Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ

Πρόσωπα Ρεπορτάζ

ΖΑΚ ΝΤΕΡΙΝΤΑ

Ο Ζακ Ντεριντά (γαλλ. Jacques Derrida, 15 Ιουλίου 19308 Οκτωβρίου 2004) ήταν Γάλλος φιλόσοφος γεννημένος στην Αλγερία, γνωστός και ως θεμελιωτής της αποδόμησης. Το ευρύ και λεπτομερές έργο του είχε βαθιά επίδραση στο πεδίο της λογοτεχνικής θεωρίας και στην φιλοσοφία (καθώς αυτό το έργο στάθηκε κρίσιμο για τον διαχωρισμό ανάμεσα σε ηπειρωτική αγγλικά: continental philosophy και αγγλοσαξονική αγγλικά: anglosaxon philosophy φιλοσοφία). Το έργο του επηρέασε πολλά επιστημονικά πεδία που δεν σχετίζονταν ευθέως με την φιλοσοφία όπως το πεδίο των επιστημών του δικαίου και της αρχιτεκτονικής. Ανάμεσα στα πιο γνωστά του έργα συγκαταλέγονται το Περί Γραμματολογίας, Τα φαντάσματα του Μάρξ, Η φωνή και το φαινόμενο. Αποδόμηση Ο Ντερριντά απέφυγε μέχρι τέλους να δώσει έναν ορισμό σητν αποδόμηση ακριβώς γιατί η αποδόμηση ήταν μια στρατηγική και όχι μια μέθοδος. Ως προς αυτή του την επίμονη στάση εξηγεί τον δικό του τρόπο να σκέπτεται την αποδόμηση στην πολύ γνωστή επιστολή του προς τον Ιάπωνα μεταφραστή που προσπαθεί να βρει μια αντίστοιχη λέξη στην Ιαπωνική γλώσσα κατά την μετάφραση του έργου του Ντερριντά. (Επιστολή προς Ιάπωνα φίλο). Η αποδόμηση χαρακτηριζόταν από μια δυναμική ανατροπής ηγεμονικών κατασκευών του λόγου. Αλλά ως τέτοια στρατηγική δεν μπορούσε ποτέ να καθορίζεται με ορισμό. Στην επιστολή προς Ιάπωνα φίλο ο Ντερριντά γράφει ότι η αποδόμηση είναι μια λέξη που θα έπρεπε τελικά να εξαφανιστεί. Μια δυναμική του λόγου καθιστά κάθε διατύπωση έρμαιο της δικής της αποδομησης. Αλλά είναι η ευθύνη κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου να επιλέξει και να οργανώσει την δολιοφθορά απέναντι σε εκείνο το πεδίο της ηγεμονίας που αξίζει να χτυπηθεί στην εκάστοτε συνθήκη. Η αποδόμηση δεν είναι απλή ορθολογική κριτική των ηγεμονικών σχημάτων του λόγου. Περιλαμβάνει στον τρόπο που οργανώνεται την απόφαση για δράση μέσα σε ένα πλαίσιο που αποφασίζεται μέσα στην εκάστοτε χρήση της. Η στρατηγική της αποδόμησης σχετίζεται δηλαδή με μια τέχνη που βασίζεται στην ίδια την αδυναμία του λόγου να παράγει ακριβή σχήματα: χρησιμοποιεί αυτή την συστηματική ανακρίβεια του λόγου για δράσεις δολιοφθοράς που στοχεύουν ενάντια σε ηγεμονικές απειλητικές κατασκευές.

Εργογραφία

 • «E. Husserl. Ἡ φαινομενολογία καὶ τὸ πέρας τῆς Μεταφυσικῆς », μετφρ. Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, Ἐποχές [τεύχη 26-35], 34 (1966), σσ. 181-200
 • Περί γραμματολογίας,μτφρ.Παπαγιώργης, Κωστῆς εκδόσεις Γνώση(1990), ISBN 960-235-374-0
 • «Ἡ δομή, τὸ σημεῖο καὶ τὸ παιχνίδι » , Εὐθύνη, 105 (1989), σσ. 28-30
 • «Τὸ φάντασμα τοῦ Μάρξ», Ἡ ἐποχή, 19/2/1995, σ. 23
 • Τὸ τέλος τοῦ βιβλίου καὶ τὸ ξεκίνημα τῆς γραφῆς», στο Derrida, Jacques, Foucault, Michel, Benveniste, Émile, Barthes, Roland, Peirce, Charles Sanders, Κείμενα σημειολογίας,μτφρ. Παπαγιώργης, Κωστῆς, εκδ. Νεφέλη, Ἀθήνα, 1981, σελ.137-171
 • «Λίγη σοβαρότητα κύριοι! Ὁ Ζὰκ Ντεριντὰ ἀπαντᾶ…», Ἡ Καθημερινή, 26/11/1997, σ. 12
 • «Ἀπροϋπόθετο ἢ κυριαρχία: τὸ πανεπιστήμιο στὰ σύνορα τῆς Εὐρώπης », μτφρ. Μπιτσώρης, Βαγγέλης Νέα Ἑστία, 146, 1715 (1999), σσ. 185-209
 • Ἔμβολα. Τὰ ὕφη τοῦ Νίτσε, Ἀθήνα,μτφρ.Φαράκλας, Γιῶργος, Βιβλιοπωλεῖον τῆς “Ἑστίας”, 2002
 • «Λεβινὰς Ἐμμανουέλ, “Ἀντίο” » ,μτφρ.Μπιτσώρης, Βαγγέλης, Ἀντί, 595 (1996), σσ. 56-59
 • «Γιὰ τὸν Λουὶ Ἀλτουσέρ . Ἐπικήδειος λόγος» , μτφρ.Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, Ὁ Πολίτης, 124 (1993), σσ. 40-41
 • Υπερηχογραφήματα της τηλεόρασης, μτφρ.Ἀκτύπη, Μ.,εκδ. Ἐκκρεμὲς, Αθήνα, 1998
 • «Ὁ πειρασμὸς τοῦ φιλοσόφου»,μτφρ. Γιαλκέτσης, Θανάσης ,Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 13/05/2001, σ. 23
 • Adieu. Ἐπικήδειος γιὰ τὸν Emmanuel Levinas, μτφρ. Μπιτσώρης, Βαγγέλης εκδ. Ἄγρα, Ἀθήνα, 1996
 • «“Μιλώντας γιὰ τὸν Μὰρξ εἶμαι εὐτυχὴς ποὺ δὲν εἶμαι πιὰ τόσο μόνος”», επιμ. Γιαλκέτσης, Θανάσης, Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 30/06/1996, σσ. 52-53
 • Μαρτυρία καὶ μετάφραση,μτφρ. Μπιτσώρης, Βαγγέλης, Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 1996
 • «Δὲν ὑπάρχουν δίκαιοι πόλεμοι», Τὰ Νέα-Πρόσωπα – 21ος αἰώνας, 29/05/1999, σσ. 8-11
 • Πολιτικὴ καὶ φιλία. Ὁ Ζὰκ Ντεριντὰ γιὰ τὸν Λουὶ Ἀλτουσέρ,μτφρ.Μπαλτᾶς, Ἀριστείδης, Ἐκκρεμὲς,Αθήνα, 1996,
 • Ἡ ἔννοια τοῦ ἀρχείου,μτφρ. Παπαγιώργης, Κωστῆς ,Ἐκκρεμὲς, Αθήνα,1996
 • Συνομιλίες, μτφρ.Γκινοσάτης Δ.,Ἀκτύπη, Μ., εκδ.Πλέθρον, Ἀθήνα, 1995
 • Τρέλα καὶ φιλοσοφία, μτφρ.Παπαγιώργης, Κωστῆς, Ἀθήνα, Ὀλκός, 1994
 • «“Ὁ κόσμος μας χρειάζεται ἐπανάσταση”», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 09/12/2001, σσ. 70-71
 • Φαντάσματα του Μαρξ
 • Η τελευταία λέξη του ρατσισμού
 • Η γραφή και η διαφορά
 • Η λευκή μυθολογία
 • Μαθαίνοντας να ζεις εν τέλει
 • Η φωνή και το φαινόμενο
 • Θέσεις
 • Αντιστάσεις της ψυχανάλυσης, μτφρ. Κωνσταντίνου, Εὐάγγελος, Ναστούλη, Β.,εκδ.Πλέθρον, Ἀθήνα, 1999
 • Ψυχικές δυνάμεις της ψυχανάλυσης

Επιπλέον βιβλιογραφία

 • Κακολύρης, Γεράσιμος: «Η ερμηνευτική και η αποδομητική ανάγνωση: Ο Χάιντεγκερ και ο Ντερριντά ως αναγνώστες του Νίτσε». Υπόμνημα στη Φιλοσοφία 5 (2006), 71-100.
 • Cruz, Juan, «Ἕνας ξένος στη χώρα τῆς φιλοσοφίας. Ὁ Ζὰκ Ντεριντὰ ὀνομάστηκε ὑποτιμητικὰ πάπας τοῦ μεταμοντέρνου, μὰ θὰ ἦταν πιὸ σωστὸ νὰ θεωρεῖται κλασικός», Ἡ Καθημερινή. Τέχνες καὶ γράμματα, 17/10/2004, σ. 3
 • Καλοκύρης Γεράσιμος, «Ο Ντεριντά, ο Ρουσσώ και η ιστορία της μεταφυσικής», Ίνδικτος, τ/χ 19 (2005), σελ.89-110
 • Ζακ Ντεριντά, Διαβάζω, τ/χ.397, (Ιούνιος 1999),σελ. 100-142
 • Συλλογικό, Η πολιτική και ηθική σκέψη του Jacques Derrida, εκδ. Πλέθρον (2015)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

 • στα μονοπάτια της σκέψης – Ζακ Ντεριντά [1]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *